Επιλογή Σελίδας

Πρόοδος Χημεία & Ανάλυση Τροφίμων

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 1η Πρόοδο εξέτασης του μαθήματος Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα MSteams με κωδικό: s081h4q. Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί 1 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα...

Στατιστική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Επισυνάπτεται εκπαιδευτικό υλικό που αφορά μέρος του μαθήματος “Στατιστική Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων και Διασφάλιση Ποιότητας” του 4ου έτους. Εκ των διδασκόντων Καθ. Κ. Σταλίκας Στατιστική επεξεργασία 2023- 1o...