Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας Ι που διεξάγεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Γ εξάμηνο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών) έχουν εισαχθεί δύο νέες ασκήσεις, στο πεδίο της Υπολογιστικής Φυσικοχημείας. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο πεδίο της Θεωρητικής-Υπολογιστικής Φυσικοχημείας, προκειμένου να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία των επιστημονικών υπολογισμών και της μοριακής μοντελοποίησης-προσομοίωσης, καθώς και τη συνέργεια μεταξύ πειράματος-προσομοίωσης-θεωρίας για τη βαθύτερη κατανόηση των διαφόρων χημικών διεργασιών σε μοριακό/διαμοριακό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δύο αντιπροσωπευτικές ασκήσεις, στις οποίες υπολογίζονται ιδιότητες υγρών διαλυμάτων που μετρήθηκαν πειραματικά σε αντίστοιχες πειραματικές ασκήσεις στο πλαίσιο του ιδίου εργαστηρίου.

Οι δύο αυτές ασκήσεις είναι οι παρακάτω:

Άσκηση 1: ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ( 298.15 K, 1 Atm) ΜΕΣΩ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Άσκηση 2: ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΠΡΟΠΑΝΟΛΗΣ-1 ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ( 298.15 K, 1 Atm) ΜΕΣΩ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

Οι ασκήσεις αυτές, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν υπό τη μορφή επίδειξης για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του τρίτου εξαμήνου στο αμφιθέατρο 2 του Τμήματος Χημείας τις εξής μέρες και ώρες:

Άσκηση 1: Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, Ώρες: 16:00-20:00, Αμφιθέατρο 2

Άσκηση 2: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, Ώρες: 16:00-20:00, Αμφιθέατρο 2

Το περίγραμμα των ασκήσεων βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σημείωση: Η παρουσία των φοιτητών/τριών στις ασκήσεις αυτές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Ο διδάσκων

Δρ. Ιωάννης Σκαρμούτσος, Επίκουρος Καθηγητής

 

 

 

ΑΡΧΕΙΟ