Επιλογή Σελίδας

Ημερίδα Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογίες Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος-ΧΗΤΕΡΠΠ»

Στα πλαίσια του έργου ”Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων” τo Ξενόγλωσσο (Διεθνές) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογίες Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος-ΧΗΤΕΡΠΠ» διοργανώνει ημερίδα-σεμινάριο που περιλαμβάνει...