Επιλογή Σελίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Για τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα email κλπ. του Πανεπιστημίου και δεν μπορεί να συνδεθούν στο MS TEAMS για το σημερινό μάθημα στις 15:00 μπορούν να μπουν από το link της σύσκεψης που δίνεται παρακάτω...