Επιλογή Σελίδας

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΡΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “Προχωρημένο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης” Π.Μ.Σ. την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Το “Προχωρημένο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης” Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023,  ώρα 15.00 (αντί 14.00). Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να συγκεντρωθούν στο διάδρομο του 2ου ορόφου του κτηρίου Χ2...

Οργανική Χημεία ΙΙ (Παραδόσεις 20/11 και 22/11/2023)

Αν και δεν γίνονται παραδόσεις με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, το κεφάλαιο “Αλδεύδες και Κετόνες” (παραδόσεις της 20/11/2023 και 22/11/2023) σε μορφή powerpoint για συμπληρωματική βοήθεια στις σημειώσεις του ακροατηρίου. ΑλΔΕΥΔΕΣ και Κετονες(final)...