Επιλογή Σελίδας

Παραδόσεις Οργανικής Χημείας ΙΙ της 27 και 29 Νοέμβρη 2023

Αν και τα μαθήματα της Οργανικής Χημείας ΙΙ συνεχίζονται στο αμφιθέατρο 2 με χρήση των πρασινοπινάκων, αμφιβόλου ασφάλειας και ποιότητας, εσωκλείονται οι παραδόσεις της 27 και 29 Νοέμβρη 2023 σε μορφή powerpoint για τη διευκόλυνση των φοιτητών (-τριων). Εσωκλείονται...