Επιλογή Σελίδας

Βασικές Έννοιες Χημείας -Πρακτική Άσκηση

  Στο πλαίσιο του μαθήματος «Βασικές Έννοιες Χημείας -Πρακτική Άσκηση» και μετά το τέλος των διαλέξεων, θα παρουσιαστούν εργασίες που  θα πραγματοποιηθούν από ομάδες φοιτητών οι οποίες θα αποτελούνται από 4 άτομα. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα μπορούν...