Επιλογή Σελίδας

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Βασικές Έννοιες Χημείας -Πρακτική Άσκηση» και μετά το τέλος των διαλέξεων, θα παρουσιαστούν εργασίες που  θα πραγματοποιηθούν από ομάδες φοιτητών οι οποίες θα αποτελούνται από 4 άτομα. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα μπορούν οργανώσουν τις ομάδες τους και να δηλώσουν τη σύνθεση κάθε ομάδας (με αναφορά των ονομάτων των φοιτητών και τους αντίστοιχους αριθμούς μητρώου) στέλνoντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση (aflorou@uoi.gr) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα ανατεθούν, με κλήρωση, τα προς παρουσίαση θέματα τα οποία θα επιλεγούν από το το αναλυτικό πρόγραμμα των τάξεων του γυμνασίου και του ΓΕΛ.

Οι διδάσκοντες