Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος “Προχωρημένη Βιοχημεία-Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας” (του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, ώρα 13.00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να συνδεθούν στην ομάδα του ΜS-teams “Προχωρημένη Βιοχημεία-Επιλεγμένα Θέματα Βιοχημείας 2021-2022” με κωδικό ομάδας 6ehei1h την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 στις 5 μ.μ. ώστε να συζητήσουμε την δομή του μαθήματος.  Για επικοινωνία με τον διδάσκοντα χρησιμοποιείστε το paschalisdoulias@uoi.gr

 

Ο Διδάσκων,

 

Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, PhD

Επ. Καθηγητής Βιοχημείας