Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ συνεχίζονται κανονικά, κάθε Δευτέρα πρωί στις 9.30, στην αίθουσα Χ2-094.

Εκ των διδασκόντων

Καθ. Κ. Σταλίκας