Επιλογή Σελίδας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξουν το μεταπτυχιακό μάθημα “Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία“, καλούνται να έρθουν σε επικοινωνια με τους διδάσκοντες ώστε να γίνει η έναρξη των διαλέξεων.

Μιχάλης Γ. Σίσκος (συντονιστής)