Επιλογή Σελίδας

ΠΜΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα του ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ να εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα στο MS-Teams με κωδικό rpktawp. Στην ομάδα αυτή αναρτώνται σημειώσεις καθώς και ανακοινώσεις που αφορούν το...