Επιλογή Σελίδας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ

Οι μεταπτυχιακοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ να επικοινωνήσουν στο email emanos@uoi.gr. Eκ των διδασκόντων Ε....

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. Ι. ΡΑΠΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. Ι. ΡΑΠΤΗ H υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Χημείας κα. Ιλάειρα Ράπτη θα παρουσιάσει δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο «Ανάπτυξη φωτοκαταλυτών γραφιτικού νιτριδίου του...

Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Τεχνικές για την ταυτοποίηση…

Οι παραδόσεις του μαθήματος Σύγχρονες φασματοσκοπίκες τεχνικές για την ταυτοποίηση οργανικών μορίων συνεχίζονται την Τετάρτη 10 Απρίλη 2024, αίθουσα Χ3-230β, ώρα 14.00 με φασματοσκοπία υπερύθρου. Λ....