Επιλογή Σελίδας

Α’ Πρόοδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μετά την καταμέτρηση των συμμετοχών για την επιλογή ημερομηνίας διεξαγωγής της Α’ Προόδου η πλειοψηφία (~ 68,5%) επέλεξε το Σάββατο 20-4-2024 και ώρα 10π.μ. Επομένως η Α’ πρόοδος του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο...