Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ2-Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΙΙ2-Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Δευτέρα,...