Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Χημείας κ. Κουδέρης Κωνσταντίνος θα παρουσιάσει ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο «Κινητική μελέτη της σύνθεσης μικκυλίων και συμπλόκων εγκλεισμού για ελεγχόμενη μεταφορά φαρμάκων...