Επιλογή Σελίδας

Πρόοδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δώσουν Πρόοδο στο μάθημα “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, στις 20-4-2024 και ώρα 10 πμ να δηλώσουν την πρόθεσή τους στην αίθουσα MSteams κωδικός: 6elhfql (υπάρχει φόρμα google στην αρχική σελίδα της...