Επιλογή Σελίδας

Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελισάβετ Αβραμίδου

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ελισάβετ Αβραμίδου θα παρουσιάσει διαδικτυακά διαμέσου MS teams (κωδικός: kkcxj18) την Πέμπτη 04 Απρίλιου 2024 και ώρα 20.00 μ.μ. τα αποτελέσματα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της με θέμα «Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιολογικών...