Επιλογή Σελίδας

Πτυχιακή Εξέταση μαθήματος “Η/Υ Πληροφορική”

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες του τμήματος , καθώς έχουν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και επομένως δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο του μαθήματος με βάση την τωρινή ύλη (που σχετίζεται με τον επιστημονικό προγραμματισμό σε γλώσσα Python), θα αξιολογηθούν μέσω συγγραφής εργασίας σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του μαθήματος, όπως ακριβώς και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Συνεπώς η γραπτή εξέταση στην αίθουσα Χ3 216 το Σάββατο 30/03/2024 (14:00-16:00), όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα της πτυχιακής εξέτασης, δεν θα πραγματοποιηθεί. Για περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης και συγγραφής της εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες του μαθήματος, αναπληρωτή καθηγητή κ. Απόστολο Γκάμα και επίκουρο καθηγητή κ. Ιωάννη Σκαρμούτσο.

Οι διδάσκοντες

Απόστολος Γκάμας (email: gkamas@uoi.gr)

Ιωάννης Σκαρμούτσος (email: iskarmoutsos@uoi.gr)