Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ του ΠΜΣ Χημείας, θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στην αίθουσα Χ3-216 και ώρα 13.00 μ.μ.

Υπενθιμίζεται η ομάδα MS-Teams του μαθήματος με κωδικό rpktawp.

Εκ των διδασκόντων.