Επιλογή Σελίδας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 21-9-2023
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας» στο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRtNPXzxBzS4dsTeBYf6zDrwXsM4I3k8lZhar-7L9FYnKCWw/viewform?usp=pp_url

και

να προσέλθουν την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00

στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας (Αμφιθέατρο Γεωργίου Τσαγκάρη) για την 1η εργαστηριακή άσκηση.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο εργαστήριο θα πρέπει να έχουν απαραίτητα εργαστηριακή ποδιά – με εξαίρεση την 1η εργαστηριακή άσκηση της 4ης Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο.

Οι διδάσκοντες του Εισαγωγικού Εργαστηρίου Χημείας για την Αναλυτική Χημεία,

Κ. Σταλίκας, Κ. Τσιαφούλης, Α. Φλώρου, Χ. Πιπερίδη, Α. Διαμάντη