Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η παράταση της ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2024 (Προσκλήσεις: Χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 8930/2024 και Χορήγηση Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2024, με αριθμό πρωτοκόλλου 8953/2024).