Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια του μαθήματος του ΠΜΣ (Κατ. Ι)- Εφαρμογές των νανουλικών στην Αναλυτική Χημεία, έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS-Teams (Κωδικός ομάδας: 31a3tuz).

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα να εγγραφούν στην ομάδα καθώς σε αυτή θα αναρτώνται οι διαφάνειες των διαλέξεων καθώς επίσης και πληροφορίες – ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα.

Δ. Γκιώκας