Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη/συνεργάτιδας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, ο/η οποίος-α θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην ανάπτυξη μορίων για την...

Βαθμολογία προόδου στην Κβαντομηχανική στο πλαίσιο του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ”

Η βαθμολογία της προόδου στο αντικείμενο της Κβαντομηχανικής στο πλαίσιο του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” επισυνάπτεται.  Το γραπτό σας και την αναλυτική του βαθμολόγηση μπορείτε να τις δείτε από Πέμπτη, 25η Ιαν. 2024, 11:00 μ.μ. και μετά, στο γραφείο του...