Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη/συνεργάτιδας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, ο/η οποίος-α θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην ανάπτυξη μορίων για την...