Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνοφαρμακολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας (Ε.Ε.Ε.) είναι μια επιστημονική εταιρεία που έχει ως σκοπό της την συστηματική καταγραφή, μελέτη, διάσωση και αξιοποίηση των παραδοσιακών θεραπευτικών μεθόδων. Η εταιρεία απαρτίζεται από Φαρμακοποιούς και γιατρούς με γνώσεις και...