Επιλογή Σελίδας

Στατιστική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων … 7ο εξάμηνο

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση” επισυνάπτεται εκπαιδευτικό υλικό που αφορά μέρος των παραδόσεων. Καθ. Κ. Σταλίκας Στατιστική επεξεργασία Ι-revised(2)...

Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, επισυνάπτεται εκπαιδευτικό υλικό που αφορά μέρος του μαθήματος “Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης”. Καθ. Κ. Σταλίκας ΠΜΣ Χημείας – Σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές χημικής ανάλυσης-Revised...

Οργανική Χημεία ΙΙ (παραδόσεις 08,10,12 Γενάρη 2024)

Αν και οι παραδόσεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ γίνονται με χρήση πρασινοπίνακα αμφιθεάτρου (αμφιβόλου ασφάλειας και ποιότητας), εσωκλείονται σε μορφή powerpoint. Claisen Ετεροκυκλικές Ενώσεις Ασκησεις Claisen Λ....

Οργανική Χημεία ΙΙ (Παραδόσεις 17 και 19 Δεκέμβρη 2023)

Οι παραδόσεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ σε μορφή powerpoint για τη βοήθεια των φοιτητών (-τριών), αν και γίνονται με χρήση πρασινοπίνακα αμφιθεάτρου, αμφιβόλου ασφάλειας και ποιότητας. συμπυκνωσηClaisen1 Λ....