Επιλογή Σελίδας

Βαθμολογία προόδου στην Κβαντομηχανική στο πλαίσιο του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ”

Η βαθμολογία της προόδου στο αντικείμενο της Κβαντομηχανικής στο πλαίσιο του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” επισυνάπτεται.  Το γραπτό σας και την αναλυτική του βαθμολόγηση μπορείτε να τις δείτε από Πέμπτη, 25η Ιαν. 2024, 11:00 μ.μ. και μετά, στο γραφείο του...