Επιλογή Σελίδας

Η αυριανή (25-1-2024) εξέταση του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία Ι» αναβάλλεται. Νέα ημερομηνία εξέτασης η Δευτέρα 5-2-2024 και ώρα 17.00

Οι διδάσκοντες