Επιλογή Σελίδας

Το διεθνές περιοδικό Αναλυτικής Χημείας Microchimica Acta, το οποίο εκδίδεται από το 1937 από τον Γερμανικό εκδοτικό οίκο Springer NATURE, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Clarivate Analytics (Citation Report data) για το έτος 2019, κατατάχτηκε 9ο μεταξύ 86 διεθνών περιοδικών στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας, λαμβάνοντας συντελεστή απήχησης 6.234.

Στη συντακτική ομάδα (Editorial Team) του περιοδικού, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2020, συμμετέχουν τρία μέλη του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας:

Καθηγητής Μάμαντος Προδρομίδης, Editor-in-Chief

Αν. Καθηγητής Δημοσθένης Γκιώκας, Senior Associate Editor

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σταλίκας, Associate Editor

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους

https://www.springer.com/journal/604/updates/17386492

https://www.springer.com/journal/604/updates/17385916

https://www.springer.com/journal/604/editors