Επιλογή Σελίδας

Διάκριση από το εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “Mixed ligand–silver(I) complexes with anti-inflammatory agents which can bind to lipoxygenase and calf-thymus DNA, modulating their function and inducing apoptosisw” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό RSC Metallomics  από τους:  C.N. Banti, A.D....

Διάκριση από το εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “Synthesis, Structural Characterization and Cytostatic Properties of N,N-Dicyclohexyldithiooxamide Complexes of Antimony(III) Halides (SbX3, X: Br or I)” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Elsevier Polyhedron από τους:  I.I. Ozturk, O.S. Urgut, C.N....

Διάκριση από το εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “Ciprofloxacin conjugated to diphenyltin(IV): a novel formulation with enhanced antimicrobial activity” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό RSC Dalton Tnsaction από τους:  M.P. Chrysouli, C.N. Banti, N. Kourkoumelis, E.E. Moushi, A.J....

Διεθνής βράβευση ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Ανόργανης Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εργαστηρίου Ανόργανης Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (COST action STRATAGEM) με αντικείμενο: “Νέα διαγνωστικά και θεραπευτικά...