Επιλογή Σελίδας

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου ανέλαβε Associate Editor του Section ‘Green and Sustainable Chemistry in Polymer Science’ του Περιοδικού ‘Polymers’ (MDPI). Το περιοδικό ‘Polymers’ έχει συντελεστή απήχησης (Impact Factor) 3.426.

https://www.mdpi.com/journal/polymers/sectioneditors/Green_Sustainable_Chemistry_Polymer_Science