Επιλογή Σελίδας

Η εργασία με τίτλο “Mixed ligand–silver(I) complexes with anti-inflammatory agents which can bind to lipoxygenase and calf-thymus DNA, modulating their function and inducing apoptosisw” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό RSC Metallomics  από τους:  C.N. Banti, A.D. Giannoulis, N. Kourkoumelis, A.M. Owczarzak, M. Poyraz, M. Kubicki, K. Charalabopoulos and S.K. Hadjikakou   επιλέχθηκε να αποτελέσει το θέμα του εξωφύλλου του τεύχους Metallomics, 2012, 4, 545–560   στο οποίο δημοσιεύτηκε.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2012/mt/c2mt20039b

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2012/mt/c2mt20039b

Καθηγητής Σωτήρης Χατζηκακού