Επιλογή Σελίδας

Ο Αναπλ. Καθηγ. Γ. Παπαγεωργίου Section Assoc. Editor for ‘Green & Sustainable Chemistry in Polymer Science’ στο περιοδικό Polymers.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου ανέλαβε Associate Editor του Section ‘Green and Sustainable Chemistry in Polymer Science’ του Περιοδικού ‘Polymers’ (MDPI). Το περιοδικό ‘Polymers’ έχει συντελεστή απήχησης (Impact Factor) 3.426....