Επιλογή Σελίδας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Το διεθνές περιοδικό Αναλυτικής Χημείας Microchimica Acta, το οποίο εκδίδεται από το 1937 από τον Γερμανικό εκδοτικό οίκο Springer NATURE, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Clarivate Analytics (Citation Report data) για το έτος 2019, κατατάχτηκε 9ο μεταξύ 86 διεθνών...