Επιλογή Σελίδας

Η εργασία με τίτλο “Ciprofloxacin conjugated to diphenyltin(IV): a novel formulation with enhanced antimicrobial activity” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό RSC Dalton Tnsaction από τους:  M.P. Chrysouli, C.N. Banti, N. Kourkoumelis, E.E. Moushi, A.J. Tasiopoulos, A. Douvalis, C. Papachristodoulou, A. G. Hatzidimitriou, T. Bakas and S. K. Hadjikakou  επιλέχθηκε να αποτελέσει το θέμα του εξωφύλλου του τεύχους Dalton Trans., 2020, 49, 11522-11535 DOI: 10.1039/D0DT01665A  στο οποίο δημοσιεύτηκε. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/dt/d0dt01665a

Αρχείο

Καθηγητής Σωτήρης Χατζηκακού