Επιλογή Σελίδας

Η εργασία με τίτλο “Synthesis, Structural Characterization and Cytostatic Properties of N,N-Dicyclohexyldithiooxamide Complexes of Antimony(III) Halides (SbX3, X: Br or I)” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Elsevier Polyhedron από τους:  I.I. Ozturk, O.S. Urgut, C.N. Banti, N. Kourkoumelis, A.M.
Owczarzak, M. Kubicki and S.K. Hadjikakou επιλέχθηκε να αποτελέσει το θέμα του εξωφύλλου του τεύχους Polyhedron 70 (2014) 172–179 στο οποίο δημοσιεύτηκε.

https://www.sciencedirect.com/journal/polyhedron/vol/70/suppl/C

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0277538713008358?token=14289EFCA1A51C1C7E9FF32B80F9FBF4003D77CB53EF5F090A1F287ADE3CE2A99876303139FADFD83653EE64F8D0261B

Καθηγητής Σωτήρης Χατζηκακού