Επιλογή Σελίδας

Τοποθεσία Φοιτητικού Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας

Για την επίλυση της απορίας σχετικά με την τοποθεσία του φοιτητικού εργαστηρίου Οργανικής Χημείας, ενημερώνω ότι το φοιτητικό εργαστήριο Οργανικής Χημείας εκτελείται στο Ισόγειο του Ε3 κτηρίου, δεξιά απο την είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εσωκλείεται και...

***SOS Ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού (1 ΕΤΟΣ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές (1 έτος ) σύμφωνα με το συνημμένο να προβούν στην ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού . Μετά την ενεργοποίηση (την επόμενη μέρα) δημιουργείται αυτόματα το ιδρυματικό mail όπου μέσω αυτού μπορείτε να στείλετε mail στη γραμματεία...