Επιλογή Σελίδας

Για την επίλυση της απορίας σχετικά με την τοποθεσία του φοιτητικού εργαστηρίου Οργανικής Χημείας, ενημερώνω ότι το φοιτητικό εργαστήριο Οργανικής Χημείας εκτελείται στο Ισόγειο του Ε3 κτηρίου, δεξιά απο την είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εσωκλείεται και φωτογραφία απο google maps για τη διευκόλυνση σας.
Ο συντονιστής του εργαστηρίου