Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές σύμφωνα με το συνημμένο να προβούν στην ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού . Μετά την ενεργοποίηση (την επόμενη μέρα) δημιουργείται αυτόματα το ιδρυματικό mail όπου μέσω αυτού μπορείτε να στείλετε mail στη γραμματεία gramchem@uoi.gr  (*θέμα : Βεβαίωση Σπουδών  ) μήνυμα για την έκδοση πιστοποιητικών σπουδών (Βεβαίωση Σπουδών) ή και στρατολογικής χρήσης για τους άνδρες.

Η βεβαίωση σπουδών που θα  λάβετε έχει διαρκεί μέχρι τέλη Φεβρουάριου όπου λήγει και το εξάμηνο φοίτησης. Θα μπορείτε να  την χρησιμοποιείται μέχρι τότε όσες φορές χρειαστεί

***Παρακαλούνται οι άνδρες να αναφέρουν και της στρατολογίας εφόσον δεν έχουν πάρει αναβολή στο παρελθόν

** Σε εκτατες περιπτώσεις και μπορείτε να στείλετε μήνυμα από το προσωπικό σας mail (που μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας)  αναφέροντας ότι είστε 1 ετής και επιθυμείτε την έκδοση κάποιου πιστοποιητικού επισυνάπτοντας φωτογραφία την αστυνομικής ταυτότητας μπρος & πίσω

Έπειτα από την ενεργοποίηση μπορείτε να προβείτε στην δημιουργία ακαδημαϊκής ταυτότητας (αναφέρει το συνημμένο) .

Η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά τις επόμενες μέρες όπου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής.

Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται μετα το τέλος της περιόδους δήλωσης μαθημάτων  και θα πρέπει να δηλωθούν τα αντίστοιχα συγγράμματα με τα μαθήματα διότι αν δηλωθούν άλλα στον έλεγχο θα πρέπει  να γίνει η επιστροφή τους.

ΑΡΧΕΙΟ