Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές (1 έτος ) σύμφωνα με το συνημμένο να προβούν στην ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού . Μετά την ενεργοποίηση (την επόμενη μέρα) δημιουργείται αυτόματα το ιδρυματικό mail όπου μέσω αυτού μπορείτε να στείλετε mail στη γραμματεία gramchem@uoi.gr  (*θέμα : Βεβαίωση Σπουδών  ) ή μέσω της εφαρμογής  https://classweb.uoi.gr  να αιτηθούν στο πεδίο πιστοποιητικά το αντίστοιχο μήνυμα για την έκδοση πιστοποιητικών σπουδών (Βεβαίωση Σπουδών) ή και στρατολογικής χρήσης για τους άνδρες.

Η βεβαίωση σπουδών που θα  λάβετε έχει διαρκεί μέχρι τέλη Φεβρουάριου όπου λήγει και το εξάμηνο φοίτησης. Θα μπορείτε να  την χρησιμοποιείται μέχρι τότε όσες φορές χρειαστεί

***Παρακαλούνται οι άνδρες να αναφέρουν και της στρατολογίας εφόσον δεν έχουν πάρει αναβολή στο παρελθόν

Έπειτα από την ενεργοποίηση μπορείτε να προβείτε στην δημιουργία ακαδημαϊκής ταυτότητας https://academicid.minedu.gov.gr/     (αναφέρει το συνημμένο) .

Η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά τις επόμενες μέρες όπου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής    https://classweb.uoi.gr    και μόνο με την δήλωση μαθήματων θα μπορείτε και να εξεταστείτε στην ερχομένη εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου .

Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται μετα το τέλος της περιόδους δήλωσης μαθήματων  και θα πρέπει να δηλωθούν τα αντίστοιχα συγγράμματα με τα μαθήματα διότι αν δηλωθούν άλλα στον έλεγχο θα πρέπει  να γίνει η επιστροφή τους.

 

ΑΡΧΕΙΟ