Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της λειτουργίας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Ι (Β΄ έτος) θα γίνει ως εξής: Δευτέρα 2/10/2023 ώρα 9:30: Τμήμα Α   Τετάρτη 4/10/2023 ώρα 9:30: Τμήμα Δ Τρίτη 10/10/2023 ώρα 14:00: Τμήμα Β Τετάρτη 11/10/2023 ώρα 9:30: Τμήμα Γ Στο...

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων – Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των Marie Skłodowska-Curie Actions

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων – Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των Marie Skłodowska-Curie Actions   Ανοιχτή πρόσκληση για 15 έμμισθες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από την Δράση Διδακτορικά Δίκτυα των...