Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι (ΕΝΑΡΞΗ)

Το εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι του 5ου εξαμήνου σπουδών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 02 Οκτώβρη 2023, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Επισυνάπτονται και οι σημειώσεις του εργαστηρίου. Ο συντονιστής 2023-24 _σημειώσεις_...