Επιλογή Σελίδας

Το εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι του 5ου εξαμήνου σπουδών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 02 Οκτώβρη 2023, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Επισυνάπτονται και οι σημειώσεις του εργαστηρίου.

Ο συντονιστής

2023-24

_σημειώσεις_ εργαστηρίου