Επιλογή Σελίδας

Αλλαγές σύνθεσης ομάδων Φοιτητικού Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΙΙ

Παρακάτω αναγράφονται οι συνθέσεις των ομάδων που θα ασκηθούν στο φοιτητικό εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ το εαρινό εξάμηνο 2023-24, όταν θα ξαναλειτουργήσει το Τμήμα. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα γίνεται αμοιβαία. Ο συντονιστής...