Επιλογή Σελίδας

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης Εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών

Η εξέταση του εργαστηρίου Φυσικών και Χημικών Διεργασιών μεταφέρεται την Δευτέρα 12/02/2024 και ώρα 9.00-12.00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος Χημείας Εκ των...

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Η εξέταση του μαθήματος Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας μεταφέρεται την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 9.00-12.00 στο Αμφιθέατρο του τμήματος Χημείας Εκ των...