Επιλογή Σελίδας

Οι καθηγητές του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Σκομπρίδης και Αλέξανδρος Τσελέπης, καθώς και η Δρ Δέσποινα Πανταζή, μέλος ΕΔΙΠ του ιδίου Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, τιμήθηκαν για το έτος 2020 με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών «Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, εις μνήμην Γεωργίου Ι. Δεμερτζή», για την πρωτότυπη διεπιστημονική τους εργασία επί της θεραπείας του καρκίνου και επί της θεραπείας των παθήσεων της καρδιάς «Molecular Requirements for the Expression of Antiplatelet Effects by Synthetic Structural Optimized Analogues of the Anticancer Drugs Imatinib and Nilotinib» (Drug Des. Devel. Ther. 2019; 13: 4225-4238). Η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, λόγω της παρούσης περιοριστικής κατάστασης, που υπαγορεύεται από την ανάγκη αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Οι ερευνητικές ομάδες των καθηγητών Κωνσταντίνου Σκομπρίδη και Αλέξανδρου Τσελέπη, λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς συσσωρευόμενα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του καρκίνου, καθώς και στη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο (CAT: cancer-associated thrombosis), δύο από τις συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως, προέβησαν στο σχεδιασμό, στη σύνθεση, στο χαρακτηρισμό και στον βιολογικό έλεγχο μιας σειράς ενώσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επιλεκτικά τροποποιημένα νέα δομικά ανάλογα των αντικαρκινικών φαρμάκων ιματινίβης και νιλοτινίβης, που κατέδειξαν ισχυρές αντιαιμοπεταλιακές και αντιθρομβωτικές ιδιότητες, μέσω της αναστολής της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, ως απόρροια των στοχευμένων τροποποιήσεων στη μοριακή δομή των συγκεκριμένων φαρμάκων.