Επιλογή Σελίδας

Διάκριση για τα εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “ Alkylamino-terephthalate ligands stabilize 8-connected Zr4+ MOFs with highly efficient sorption for toxic Se species” που εκπονήθηκε στα Εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Ε. Μάνου, και συγγραφείς...