Επιλογή ΣελίδαςΟργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: vtheodor@cc.uoi.gr
Τηλέφωνο: (+30) 26510-08591 , (+30) 26510-08338
Fax:

Σπουδές

1973:     Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

1983:     Διδάκτωρ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σταδιοδρομία

1973-1975:    Υπεύθυνος Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας   (“ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ” και “Π.Ν.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ”)

1975-2000:     Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών (Βοηθός, Λέκτορας, Επίκ. Καθηγήτρια)

2000- 2007:    Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2007- 2015:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2015-2017:  Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2017-σήμερα:  Ομότιμος Καθηγήτρια (Οργανικής Χημείας Τμήματος Χημείας?) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Γνωστικό Αντικείμενο

Οργανική Χημεία            

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

– Οργανική σύνθεση – Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων με βιολογική δράση. Αναστολείς ενζύμων.

– Μελέτη μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.

– Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων Pt(II) με παράγωγα αμινοξέων, νουκλεοζίτες, αμίνες κ.ά.

– Σύνθεση παραγώγων αμινοξέων, ιχνηθετημένων  ή μη, και μελέτη cis-trans ισομερισμού αμιδίων και μοντέλων πεπτιδίων.

– Πεπτιδική σύνθεση σε στερεά φάση- Ενσωμάτωση φωτοδραστικών ομάδων στα πεπτίδια- Ιχνηθέτηση πεπτιδίων με 17Ο.

– Μακρομόρια. Σύνθεση δενδρομερών, παραγώγων καλιξαρενίων και αιθέρων- στεμμάτων.

– Ενώσεις εγκλεισμού- Μελέτη αυτών.

 Εκπαιδευτικό έργο:

Προπτυχιακά Μαθήματα

Διδασκαλία μαθημάτων Οργανικής Χημείας και Εργαστηριακή Εκπαίδευση σε φοιτητές του Τμήμ. Χημείας (Αθήνα, Ιωάννινα), φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας και Φαρμακευτικής (Αθήνα) και ΠΣΕ Αγροοικολογίας (Ιωάννινα).

 Μεταπτυχιακά Μαθήματα

– Μαθήματα Προχωρημένης Οργανικής Χημείας σε μεταπτυχιακούς  φοιτητές  του Τμήμ. Χημείας (Αθήνα, Ιωάννινα).

– Δομή και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων.

– Αντίστροφη Ανάλυση Σύνθεσης (ρετροσυνθετική ανάλυση) Οργανικών Ενώσεων.

 List of selected publications

1. V. Theodorou, I. Photaki, N. Hadjiliadis, R.W. Gellert, R. Bau, Spectroscopic Studies and X-ray Crystal Determination of the Complex cis-(S-ethyl-L-cysteine) Platinum (II) dichloride, Inorg. Chim. Acta 60, 1-8, 1982.

2. V. Ragoussis, V. Theodorou, Stereoselective Access to Tetrahydropyranylacetic acid derivatives. Simple Synthesis of (+)-(S,S)-(cis-6-methyltetrahydropyran-2-yl) acetic acid, Synthesis, 84-86, 1993.

3. G. Kokotos, V. Theodorou, V. Constantinou, W.A. Gibbons, C. Roussakis, Synthesis and in vitro cytotoxicity of lipophilic platinum (II) complexes, Bioorg. Med., Chem. Lett., 8, 1525-1530, 1998.

4. V. Theodorou, V. Tsikaris, M. Sakarellos-Daitsiotis, V. Avramopoulou, K. Kostelidou, S.J. Tzartos and C. Sakarellos, Design, Synthesis and Conformational Study of Biologically Active Photolabeled Analogues of the Main Immunogenic Region of the Acetylcholine Receptor, Biopolymers, 56, 37-46, 2001.

5. V.Theodorou-Kassioumis, N. Biris, C. Sakarellos and V. Tsikaris, A Convenient and Rapid method for the Selective Oxygen-17 Enrichment of Aspartyl Peptides During Solid Phase Synthesis, Tetrahedron Lett., 42, 7703-7705, 2001.

6. Vassiliki Theodorou, Valentine Ragoussis, Alexandros Strongilos, Evaggelos Zelepos, Argyro Eleftheriou, Maria Dimitriou, A convenient method for the preparation of primary amines using tritylamine, Tetrahedron Lett. 46, 1357-1360, 2005

7. Vassiliki Theodorou and Konstantinos Skobridis, An unexpected base-induced rearrangement of tritylamine, Tetrahedron Lett. 46, 5021-5023, 2005

8. Konstantinos Skobridis, Vassiliki Theodorou  and Edwin Weber, A very simple and chemoselective air oxidation of benzoins to benzils using alumina, Arkivoc, X, 102-106, 2006

9. Edwin Weber, Wilhelm Seichter, Konstantinos Skobridis, Dimitrios Alivertis, Vassiliki Theodorou, Petra Bombicz and Ingeborg Csöregh, Silicon Analogues of Triarylmethanol Hosts. Inclusion Properties and Host guest Structures: A Comparative Study, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 55, 131-149, 2006

10. Andreas Tzakos, Nawazish Naqui, Konstantinos Komborozos, Roberta Piaratteli, Vassiliki Theodorou, Ahsan Husain and Ioannis Gerothanasis, The molecular basis for the selection of Captopril cis and trans conformations by angiotensin I converting enzyme, Bioorg. Med. Chem. Lett. 16, 5084-5087, 2006.

11. Α simple method for the alkaline hydrolysis of esters; V Theodorou, K Skobridis, AG Tzakos, V Ragoussis, Tetrahedron Letters 48 (46), 8230-8233, 2007.

12. D. Alivertis, V Theodorou, G Paraskevopoulos, K Skobridis, Searching for new host compounds: synthesis and characterization of novel crown ether-functionalized dendrimers, Tetrahedron letters 48 (23), 4091-4095, 2007

13. V Theodorou, A Karkatsoulis, M Kinigopoulou, V Ragoussis, K Skobridis, Tritylamine as an ammonia synthetic equivalent: preparation of primary amides; ARKIVOC 2009 (xi) 277-287, 2009.

14. K. Skobridis, V Theodorou, W Seichter, E Weber, Conflicting behavior of a versatile host compound: X-ray crystal structures arising from solvent-free and solvent-containing crystal formation, Crystal Growth & Design 10 (2), 862-869, 2009.

 

15. Konstantinos Skobridis, Maria Kinigopoulou, Vassiliki Theodorou, Emilia Giannousi, Alison Russell, Rakhee Chauhan, Roberta Sala, Nicola Brownlow, Serafim Kiriakidis, Jan Domin, Andreas G Tzakos, Nick J Dibb,  Νovel Imatinib Derivatives with Altered Specificity between Bcr–Abl and FMS, KIT, and PDGF Receptors,  ChemMedChem 5 (1), 130-139, 2010.

16.  V Theodorou, M Gogou, M Philippidou, V Ragoussis, G Paraskevopoulos, K Skobridis, Synthesis of β, γ-unsaturated primary amides from α, β-unsaturated acids and investigation of the mechanism  Tetrahedron 67 (31), 5630-5634, 2011.

17.  Panagiotis Stathopoulos, Serafim Papas, Charalambos Pappas, Vassilios Mousis, Nisar Sayyad, Vassiliki Theodorou, Andreas G Tzakos, Vassilios Tsikaris, Side reactions in the SPPS of Cys-containing peptides, Amino acids 44 (5), 1357-1363, 2013.

18. V Theodorou, K Skobridis, D Alivertis, IP Gerothanassis, Synthetic methodologies in organic chemistry involving incorporation of [17O] and [18O] isotopes; Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 57 (8), 481-508, 2014.

19. Ingo Knepper, Wilhelm Seichter, Konstantinos Skobridis, Vassiliki Theodorou and Edwin Weber, Aspets of crystal engineering arising from packing behavior of functional mono para-substituted trityl compounds, CrystEngComm 17 (33), 6355-6369, 2015

 

20. M. Kinigopoulou, M. Filippidou, M. Gogou, A. Giannousi, P. Fouka, N. Ntemou, D. Alivertis, C. Georgis, A. Brentas, V. Polychronidou, P. Voulgari, V. Theodorou and K. Skobridis, An optimized approach in the synthesis of Imatinib intermediates and analogues RSC Adv., 2016, 6, 61458

 

21. Vassiliki Theodorou, Michalis Alagiannis, Nikoleta Ntemou, Alexios Brentas, Pinelopi Voulgari, Vasiliki Polychronidou, Marina Gogou, Marios Giannelos, Konstantinos Skobridis, Mild alkaline hydrolysis of hindered esters in Non-aqueous solution, Arkivoc, 2018
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ