Επιλογή Σελίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Χ2-305β
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ 45110
e-mail: dgiokas@uoi.gr
Τηλέφωνο: +30-2651008402, +30-2651008400
Fax: +30-2651008781

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

1. Μοριακή Φασματοσκοπία
2. Ατομική Φασματοσκοπία
3. Υγρή Χρωματογραφία
4. Χημειοφωταύγεια και Αναλυτικές Εφαρμογές.
5. Τεχνικές Ανάλυσης σε Ροή
6. Μέθοδοι Εκχύλισης / Μικροεκχύλισης και Διαχωρισμού
7. Χημειομετρία και Αναλυτικές Εφαρμογές
8. Νανοτεχνολογία και εφαρμογές της στην Αναλυτική Χημεία
9. Μικρο-ρευστονική και Αναλυτικές Εφαρμογές
10. Περιβαλλοντική αποκατάσταση
ΣΠΟΥΔΕΣ


 • Πτυχίο Επιστήμης Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Τεχνολογία, Tμήμα Xημείας, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ


 • Μάρτιος 2020-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Γνωστικό αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία)
 • 2015-2020:  Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Γνωστικό αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία)
 • Μάιος 2013-Μάρτιος 2015:  Λέκτορας, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Γνωστικό αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία)
 • 2007-2013:  Μονάδα Χρωματογραφίας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 2008:  Διδάσκων ΠΔ 407/80, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 2005-2006:  Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Ηπείρου
 • 2003-2007:  Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας,  Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 1999-2003:  Συνεργάτης με αναθέσεις έργου στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


 • Yπότροφος στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG II, Ελλάδα-Ιταλία, Μέτρο 5-2. (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Lecce, Ιταλία)
 • Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, Υπότροφος Ερευνητής «Μελέτη προσδιορισμού των στοιχείων της ομάδας του Λευκόχρυσου ως υπολείμματα των καταλυτικών μετατροπέων στο αστικό περιβάλλον» (2004-2006)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Michigan Certificate of Proficiency in English και Certificate in Proficient Communication – EDEXCEL International London Examinations).

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ / ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EDITORIAL BOARD


 • ΚΡΙΤΗΣ  σε 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα ανωνύμων κριτών.
 • Senior Associate Editor Microchimica Acta (I.F. 6.232, https://www.springer.com/journal/604).
 • ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EDITORIAL BOARD των περιοδικών Journal of Chemistry, International Journal of Analytical Chemistry και International Journal of Environmental Monitoring and Analysis.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 1. D.L. Giokas, P.A. Sikos, M.I. Karayannis. “Environmental Education and Research in Greece” Environmental Science and Pollution Research 8(4), 2001, 289-294 (ΙF2017 = 2,800).
 2. D.L.Giokas, E.K. Paleologos, S.M. Tzouwara-Karayanni and M.I. Karayannis “Single-Sample Cloud Point Determination of Iron, Cobalt And Nickel by Flow Injection Analysis Flame Atomic Absorption Spectrometry – Application to Real Samples and Certified Reference Materials” Journal of Analytical Atomic Spectrometry 16(5), 2001, 521-526 (ΙF2017 = 3.608).
 3. E.K.Paleologos, D.L.Giokas, S.M.Tzouwara-Karayanni, M.I.Karayannis “Spectrofluorometric Determination of Vanadium Based on the Formation of a Ternary Complex between Vanadium, Peroxides and 2-a-Pyridylthioquinaldinamide. Application to the Determination of Hydrogen Peroxide and Peroxy Acids” Analytical Chemistry 74(1), 2002, 100-106 (ΙF2017 = 6.042).
 4. D.L.Giokas, E.K.Paleologos, P.G.Veltsistas, M.I.Karayannis “Micelle Mediated Extraction of Magnesium with Trizma-Chloranilate and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry” Talanta 56(3), 2002, 415-424 (ΙF2017 = 4.244).
 5. D.L.Giokas, E.K.Paleologos, M.I.Prodromidis, M.I.Karayannis “Development of 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol-Modified Polymeric Membranes for the Effective Batch Preconcentration and Determination of Zinc Traces with Flame Atomic Absorption Spectrometry” Talanta 56(3), 2002, 491-498 (ΙF2017=4.244).
 6. E.K.Paleologos, D.L.Giokas, S.M. Tzouwara-Karayanni M.I. Karayannis “Micelle Mediated Methodology for the Determination of Free and Bound iron in Wines by Flame Atomic Absorption Spectrometry”Analytica Chimica Acta 458(1), 2002, 241-248 (ΙF2017 = 5.123).
 7. D.L. Giokas, E.K. Paleologos, M.I. Karayannis “Speciation of Fe(II) and Fe(III) based on the modified ferrozine method after cloud point extraction by FIA- spectrophotometry and Flame AAS” Analytical and Bioanalytical Chemistry 373(4-5), 2002, 237-243 (ΙF2017 = 3.307).
 8. D.L. Giokas, E.K. Paleologos, P.G. Veltsistas, M.I. Karayannis” Micellar Enhanced Analytical Application of Bismuthiol-II for the Spectrophotometric Determination of Trace Copper in Nutritional Matrices” Microchimica Acta 140(1-2), 2002, 81-86 (ΙF2017 = 5.705).
 9. D.L. Giokas, Y.Kim, P.A. Paraskevas, E.K. Paleologos, T.D. Lekkas “A simple empirical model for activated sludge thickening in secondary clarifiers” Water Research 36(13), 2002, 3245-3252 (ΙF2017 = 7.051).
 10. D.L.Giokas, A.D.Vlessidis, M.O.Angelidis, G.Tsimarakis, M.I.Karayannis “Systematic analysis of the operational response of activated sludge process to variable wastewater flows. A case study” Clean Technologies and Environmental Policy 4, 2002, 183-190 (ΙF2017 = 2.337).
 11. E.K. Paleologos, M.I. Prodromidis, D.L. Giokas, A.Ch. Pappas, M.I. Karayannis “Highly Selective Photometric Determination of Trace Cobalt and Development of a Reagentless Fiber-Optic Sensor”Analytica Chimica Acta 467(1-2), 2002, 205-215 (ΙF2017 = 5.123).
 12. D.A. Lambropoulou, D.L. Giokas, V.A. Sakkas, T.A. Albanis, M.I. Karayannis “Gas Chromatographic Determination of 2-hydroxy-4methoxybenzophenone and Octyl Dimethyl-p-aminobenzoic acid Sunscreen Agents in Swimming Pool and Bathing Waters by Solid-Phase Microextraction” Journal of Chromatography A 967(2), 2002, 243-253 (ΙF2017 = 3.716).
 13. P.A. Paraskevas, D.L. Giokas, T.D. Lekkas “Wastewater management in coastal urban areas. The case of Greece” Water Science and Technology 46(8), 2002, 177-186 (ΙF2017 = 1.247).
 14. D.L. Giokas, J. Antelo, E.K. Paleologos, F. Arce, M.I. Karayannis “Copper fractionation with dissolved organic matter in natural waters and wastewaters – a mixed micelle mediated methodology (cloud point extraction) employing Flame Atomic Absorption Spectrometry” Journal of Environmental Monitoring 4(4), 2002, 505-510 (ΙF2017 = 2.491).
 15. D. L. Giokas, E.K. Paleologos, M.I. Karayannis “Micelle Mediated Extraction of Heavy Metals from Environmental Samples. An Environmental-Green Chemistry Laboratory Experiment” Journal of Chemical Education 80(1), 2003, 61-64 (ΙF2017 = 1.758).
 16. C.Z. Katsaounos, D.L.Giokas. A.G. Vlessidis, E.K. Paleologos, M.I.Karayannis “The Use of Surfactant-Based Separation Techniques for Monitoring of Orthophosphate in Natural Waters and Wastewater” The Science of the Total Environment 305(1-3), 2003, 157-167 (ΙF2017 = 4.610).
 17. D.L. Giokas, E.K. Paleologos, M. I. Karayannis “Monitoring of ortho-phosphates in wastewater based on the oxidising effect of molybdenum on diphenilamine in a formic acid solution environment” International Journal of Environmental Analytical Chemistry 83(2), 2003, 167-175 (ΙF2017 = 1.372).
 18. Ch. Z. Katsaounos, E.K. Paleologos, D.L. Giokas, M.I. Karayannis “The 4-Aminoantipyrene Method Revisited. Determination of Trace Phenols by Micellar Assisted Preconcentration International Journal of Environmental Analytical Chemistry 836(6), 2003, 507-514 (ΙF2017 = 1.372).
 19. D.L. Giokas, G.T. Daigger, M. von Sperling, Y. Kim, P.A. Paraskevas “Comparison and evaluation of empirical zone settling velocity parameters based on sludge volume index using a unified settling characteristics database” Water Research 37(16), 2003, 3821-3836 (ΙF2017 = 7.051).
 20. V.A. Sakkas, D.L. Giokas, D.A. Lambropoulou and T.A. Albanis “Aqueous photolysis of the sunscreen agent octyl-dimethyl-p-amino-benzoic acid (ODPABA). Formation of disinfection byproducts in chlorinated swimming pool water” Journal of Chromatography A 1016(2), 2003, 211-222 (ΙF2017 = 3.716).
 21. Y. Kim, D. L. Giokas, Paul-Gene Chung, Dong-Ryul Lee “Design of the water hyacinth ponds for removing algal particles from waste stabilization ponds” Water Science and Technology 48(11-12), 2004, 115-123 (ΙF2017 = 1.247).
 22. D.L. Giokas, V.A. Sakkas, T.A. Albanis “Determination of Residues of UV-Filters in Natural Waters by Solid Phase Extraction coupled to coupled to liquid chromatography–photodiode array detection (HPLC/UV-DAD) and gas chromatography–mass spectrometry (GC/MS)” Journal of Chromatography A 1026(1-2), 2004, 289-293 (ΙF2017 = 3.716).
 23. D.L.Giokas, L.P. Eksperiandova,  A.B.Blank, M.I.Karayannis “Comparison and evaluation of cloud point extraction and low-temperature directed crystallization as preconcentration tools for the determination of trace elements in environmental samples” Analytica Chimica Acta 505(1), 2004, 51-58 (ΙF2017 = 5.123).
 24. D.L. Giokas*, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, M. I. Karayannis “Metal Ion Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry Through Reagentless Coacervate Phase Separation-Extraction into Lamellar Vesicles” Analytical Chemistry 76(5), 2004, 1302-1309 (ΙF2017 = 6.042).
 25. Y. Kim, D.L.Giokas, J. Park, T.A. Albanis “Performance Evaluation and Mathematical Modeling of Nitrogen Reduction in Waste Stabilization Ponds in Conjunction with Other Treatment Systems” Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 39(3), 2004, 741-758 (ΙF2017 = 1.561).
 26. Y. Kim, D.-R. Lee and D. Giokas “Agricultural reuse of the secondary effluent polished by an algal pond system coupled with constructed wetland” Water Science and Technology 50(6), 2004, 79-86 (ΙF2017 =1.247).
 27. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis “A Single-Reagent Method for the Speciation of Chromium in Natural Waters by Flame Atomic Absorption Spectrometry Based on Vesicular Liquid Coacervate Extraction” Spectrochimica Acta Part B – Atomic Spectrometry 59(7), 2004, 957-965 (ΙF2017 = 2.854).
 28. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, E.K. Paleologos, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis “Single – step coacervate – mediated preconcentration of metals and metal chelates in supramolecular vesicular surfactant assemblies and determination by flame atomic absorption spectrometry” Analytica Chimica Acta 537(1-2), 2005, 239-248 (ΙF2017 = 5.123).
 29. D.L. Giokas, E.K. Paleologos, M.I. Karayannis “Optimization of a multi-elemental preconcentration procedure for the monitoring survey of dissolved metal species in natural waters” Analytica Chimica Acta 537, Issue 1-2, 2005, Pages 249-257 (ΙF2017 = 5.123).
 30. E.K. Paleologos, D.L. Giokas, M.I. Karayannis “Micelle mediated separation and cloud point extraction” TRAC-Trends in Analytical Chemistry 24(5), 2005, 426-436 (ΙF2017 = 7.034) REVIEW ARTICLE
 31. D.L. Giokas*, V.A. Sakkas, T.A. Albanis, D.A. Lampropoulou “Determination of UV-Filter Residues in Bathing Waters by Liquid Chromatography UV-Diode Array and Gas Chromatography-Mass Spectrometry after Micelle Mediated Extraction – Solvent Back Extraction” Journal of Chromatography A 1077(1), 2005, 19-27 (ΙF2017 = 3.716).
 32. N.A. Parisis, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis, “Concentration of Organic Compounds in Water with Solid Phase Dispersion based on Advesicle Modified Silica prior to Liquid Chromatography” Journal of Chromatography A 1097(1-2), 2005, 17-24 (ΙF2017 = 3.716).
 33. Y. Kim, D.L. Giokas*, J-W Lee, P.A. Paraskevas “Potential of natural treatment systems for the reclamation of domestic wastewater in irrigated agriculture” Desalination 189(1-3), 2006, 229-242 (ΙF2017 = 6.603).
 34. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis “Sensitivity enhancement of liquid chromatographic-direct chemiluminescence detection by on-line post-column solvent mediated pre-oxidative chemiluminescence” Journal of Chromatography A 1107(1-2), 2006, 208-215 (ΙF2017=3.716).
 35. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis “The effects of solvent preoxidation on inhibited chemiluminescence of pyrogallol oxidation in flow injection analysis and liquid chromatography” Analytica Chimica Acta 565(1), 2006, 56-62 (ΙF2017 = 5.123).
 36. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas, P.G. Nikolakopoulos, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis “Determination of the pesticide carbaryl and its photodegradation kinetics in natural waters by flow injection-direct chemiluminescence detection” Analytica Chimica Acta 573-574, 2006, 354-359 (ΙF2017 = 5.123).
 37. C.Z. Katsaounos, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis, M.I. Karayannis “Identification of longitudinal and temporal patterns of phosphorus fractionation in river sediments by non-parametric statistics and pattern recognition techniques” Desalination 213(1-3), 2007, 311-333 (ΙF2017 = 6.603).
 38. D.L. Giokas, A.G. Vlessidis “Application of a novel chemometric approach to the determination of aqueous photolysis rates of organic compounds in natural waters” Talanta 71(1), 2007, 288-295 (ΙF2017 = 4.244).
 39. C.Z. Katsaounos, D.L. Giokas*, I.D. Leonardos, M.I. Karayannis “Speciation of phosphorus fractionation in river sediments by explanatory data analysis” Water Research 41(2), 2007, 406-418 (ΙF2017 = 7.051).
 40. A.G. Vlessidis, M. Kotti, D.L. Giokas, N.P. Evmiridis “Fast screening of municipal wastewater components by reversed phase chromatography coupled to UV-diode array detection” Water and Environment Journal 21 (2), 2007, 157-164 (ΙF2017 = 1.224).
 41. D.L. Giokas, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis “On-line selective detection of antioxidants free-radical scavenging activity based on Co(II)/EDTA-induced luminol chemiluminescence by flow injection analysis”  Analytica Chimica Acta 589(1), 2007, 59-65 (ΙF2017= 5.123).
 42. D.L. Giokas*, A. Salvador, A. Chisvert “UV filters: from sunscreens to human body and the environment” TrAC Trends in Analytical Chemistry 26(5), 2007, 360-374 (ΙF2017 = 7.034). REVIEW ARTICLE.
 43. I.A. Tsoulfanidis, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis “Design of a field flow system for the on-line spectrophotometric determination of phosphate, nitrite and nitrate in natural water and wastewater” Microchimica Acta 160(4), 2008, 461-469 (ΙF2017 = 5.705).
 44. A.I. Stamou, D.L. Giokas, Y. Kim, P.A. Paraskevas “Validation and application of a simple model for circular secondary settling tanks” Global Nest Journal 10(1), 2008, 62-72 (ΙF2017 = 0.744).
 45. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis “On the re-assessment of the optimum conditions for the determination of platinum, palladium and rhodium in environmental samples by electrothermal atomic absorption spectrometry and microwave digestion” Talanta 76(3), 2008, 635-641 (ΙF2017 = 4.244).
 46. N.I. Kapakoglou, D.L. Giokas*, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis “Coacervation of surface-functionalized polymerized vesicles derived from ammonium bromide surfactants. Application to the selective speciation of chromium in environmental samples” Analytical Chemistry 80(24), 2008, 9787-9796 (ΙF2017 = 6.042).
 47. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis “Graphite furnace and hydride generation atomic absorption spectrometric determination of cadmium, lead, and tin traces in natural surface waters: Study of preconcentration technique performance” Journal of Hazardous Materials 163(2-3), 2009, 988–994 (ΙF2017 = 6.434).
 48. G.Z. Tsogas, D.L.Giokas*, A.G. Vlessidis, M. Aloupi and M.O. Angelidis “Survey of the distribution and time-dependent increase of platinum-group element accumulation along urban roads in Ioannina (NW Greece)” Water Air and Soil Pollution 201(1-4), 2009, 265-281 (ΙF2017 = 1.769).
 49. E.G. Zisimopoulos, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas, N.I. Kapakoglou, A.G. Vlessidis “Indirect chemiluminescence-based detection of mefenamic acid in pharmaceutical formulations by flow injection analysis and effect of gold nanocatalysts” Talanta 79(3), 2009, 893-899 (ΙF2017 = 4.244).
 50. D.L. Giokas, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis “On-line derivatization coupled to flow injection permanganate chemiluminescence detection of total carbonyl compounds in natural waters and drinking water” Analytica Chimica Acta 651(2), 2009, 188-195 (ΙF2017 = 5.123).
 51. N.I. Kapakoglou, D.L. Giokas*, G.Z. Tsogas, A.K. Ladavos, A.G. Vlessidis  “Development of a chromium speciation probe based on morphology-dependent aggregation of polymerized vesicle-functionalized gold nanoparticles” Analyst 134(12), 2009, 2475-2483 (ΙF2017 = 3.864).
 52. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis “A fast assay of water hardness ions based on alkaline earth metal induced coacervation (HALC)”  Talanta  80(5), 2010, 2049–2056 (ΙF2017 = 4.244).
 53. N.I. Kapakoglou, D.L. Giokas, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis “Analytical application of surface-affinity polymerized vesicular membranes to trace metal analysis by electrothermal atomic absorption spectrometry” Microchimica Acta  169(1), 2010, 99-107 (ΙF2017 = 5.705).
 54. G. Z. Tsogas, D. L Giokas, N. I. Kapakoglou, D. E. Efstathiou, A. G. Vlessidis, G. N. Dimitrellos, T. D. Georgiadis, A. V. Charchanti “Land-based classification of herb’s origin based on supervised and unsupervised pattern recognition of plant and soil chemical profiling” Analytical Letters 43(13), 2010, 2031-2048 (ΙF2017 = 1.206).
 55. N.P. Koutsoulis, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis, G.Z. Tsogas “Alkaline earth metal effect on the size and color transition of citrate-capped gold nanoparticles and analytical implications in periodate-luminol chemiluminescence” Analytica Chimica Acta 669(1-2), 2010, 45–52 (ΙF2017 = 5.123).
 56. C.M. Tsoumanis, D.L. Giokas, At.G. Vlessidis “Monitoring and classification of wastewater quality using supervised pattern recognition techniques and deterministic resolution of molecular absorption spectra based on multiwavelength UV spectra deconvolution” Talanta 82(2), 2010, 575–581 (ΙF2017 = 4.244).
 57. D.L. Giokas, A.G. Vlessidis, G.Z. Tsogas, N.P. Evmiridis “Nanoparticle-assisted chemiluminescence and its applications in Analytical Chemistry” TRAC-Trends in Analytical Chemistry 29(10), 2010, 1113-1126 (ΙF2017 = 7.034). REVIEW ARTICLE.
 58. D.L. Giokas*, N.C. Thanasoulias, A.G. Vlessidis “Multivariate chemometric discrimination of cigarette tobacco blends based on the uv-vis spectrum of their hydrophilic extracts” Journal of Hazardous Materials 185(1), 2011, 86-92 (ΙF2017 = 6.434).
 59. D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis “Synthetic membranes (vesicles) in inorganic ions analysis. A review” Analytica Chimica Acta 683(2), 2011, 156-169 (ΙF2017 = 5.123). INVITED REVIEW.
 60. A.A. Akrivi, G.Z Tsogas, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis “Analytical determination and bio-monitoring of platinum group elements in roadside grass using microwave assisted digestion and electrothermal atomic absorption spectrometry” Analytical Letters 45(5-6), 2012, 526-538 (ΙF2017 = 1.206).
 61. D.L. Giokas*, Q. Zhu, Q. Pan, A. Chisvert “Cloud point-dispersive μ-solid phase extraction of hydrophobic organic compounds onto highly hydrophobic core-shell Fe2O3@C magnetic nanoparticles” Journal of Chromatography A 1251, 2012, 33-39 (ΙF2017 = 3.716).
 62. K.M. Giannoulis, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis “Dispersive micro-solid phase extraction of ortho-phosphate ions onto magnetite nanoparticles and determination as its molybdenum blue complex. Talanta 99, 2012, 62–68 (ΙF2017 = 4.244).
 63. A. Chisvert, Z. León-González, I. Tarazona, A. Salvador,  D. Giokas “An overview of the analytical methods for the determination of organic ultraviolet filters in biological fluids and tissues” Analytica Chimica Acta 752, 2012, 11–29 (ΙF2017 = 5.123).
 64. D.L. Giokas*, D.C. Christodouleas, I. Vlachou, A.G. Vlessidis, A.C. Calokerinos “Development of a generic assay for the determination of total trihydroxybenzoate derivatives based on gold-luminol chemiluminescence” Analytica Chimica Acta 764, 2013, 70–77 (ΙF2017 = 5.123).
 65.  K.M. Giannoulis, D.L. Giokas, Q. Zhu, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, Q.Pan “Surfactant-enhanced liquid-liquid microextraction coupled to micro-solid phase extraction onto highly hydrophobic magnetic nanoparticles” Microchimica Acta 180, 2013, 775-782 (ΙF2017 = 5.705).
 66. E.K. Pefkianakis, D. Christodouleas, D.L. Giokas, K. Papadopoulos, G.C. Vougioukalakis “A family of RuII photosensitizers with high singlet oxygen quantum yield: Synthesis, characterization, and evaluation” European Journal of Inorganic Chemistry 26, 2013, 4628-4635 (ΙF2017 =2.507).
 67.  K.M. Giannoulis, D.L. Giokas*, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis “Ligand-free gold nanoparticles as colorimetric probes for the non- destructive determination of total dithiocarbamate pesticides after solid phase extraction” Talanta 119, 2014, 276–283 (ΙF2017 = 4.244).
 68. F.A. Kappi, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, D.C. Christodouleas, A.G. Vlessidis “Colorimetric and visual read-out determination of cyanuric acid exploiting the interaction between melamine and silver nanoparticles” Microchimica Acta, 181, 2014, 623-629 (ΙF2017 = 5.705).
 69. V.A. Gatselou, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis “Determination of dissolved organic matter based on UV-light induced reduction of ionic silver to metallic nanoparticles by humic and fulvic acids” Analytica Chimica Acta 812, 2014, 121–128 (ΙF2017 = 5.123).
 70. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis “Ultratrace determination of silver, gold, and iron oxide nanoparticles by micelle mediated preconcentration/selective back- extraction coupled with flow injection chemiluminescence detection” Analytical Chemistry 86, 2014, 3484-3492 (ΙF2017 = 6.042).
 71. G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis “Derivatization coupled to chemiluminescence detection” Current Analytical Chemistry 10(6), 2014, 305-319 (ΙF2017 = 1.000) INVITED REVIEW ARTICLE.
 72. D.L. Giokas*, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis “ Programming fluid transport in paper-based microfluidic devices using razor-crafted open channels”, Analytical Chemistry, 86, 2014, 6202–6207 (ΙF2017 = 6.042)
 73. J.L. Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas*, A. Salvador “Development of stir bar sorptive-dispersive microextraction mediated by magnetic nanoparticles and its analytical application to the determination of hydrophobic organic compounds in aqueous media” Journal of Chromatography A 1362, 2014, 25-33 (ΙF2017 = 3.716).
 74. D.C. Christodouleas, D.L. Giokas, V. Garyfali, K. Papadopoulos, A.C. Calokerinos “An automatic FIA-CL method for the determination of antioxidant activity of edible oils based on peroxyoxalate chemiluminescence” Microchemical Journal 118 (2015) 73-79 (ΙF2017 = 2.746).
 75. T.G. Choleva, F.A. Kappi, D.L. Giokas*, A.G. Vlessidis “Paper-based assay of antioxidant activity using analyte-mediated on-paper nucleation of gold nanoparticles as colorimetric probes» Analytica Chimica Acta 860, 2015, 61–69 (ΙF2017= 5.123).
 76. V.A. Gatselou, D.L. Giokas, A.G. Vlessidis, M.I. Prodromidis “Rhodium nanoparticle-modified screen-printed graphite electrodes for the determination of hydrogen peroxide in tea extracts in the presence of oxygen” Talanta 134, 2015, 482-487 (ΙF2017 = 4.244).
 77. J.L. Benedé, D. L. Giokas*, A. Chisvert, A. Salvador “In-situ suspended aggregate microextraction: A sample preparation approach for the enrichment of organic compounds in aqueous solutions” Journal of Chromatography A 1408, 2016, 63-71 (ΙF2017 = 3.716).
 78. J.L. Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas, A. Salvador “Determination of ultraviolet filters in bathing waters by stir bar sorptive–dispersive microextraction coupled to thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry” Talanta 147, 2016 246-252 (ΙF2017= 4.244).
 79. T.G. Choleva, F.A. Kappi, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, D.L. Giokas*, “In-situ suspended aggregate microextraction of gold nanoparticles from water samples and determination by electrothermal atomic absorption spectrometry” Talanta 151, 2016, 91-99 (ΙF2017 = 4.244).
 80. G.Z.,Tsogas, D.L. Giokas, A.G Vlessidis, A.Badeka, “Flow through fluorescence detection of phosphate in human saliva based on sensitized turn-on photoluminescence of CdS quantum dots” Analytical Letters, 49, 2016, 618-626 (ΙF2017 = 1.206).
 81. J.L.Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas, A. Salvador, “Stir bar sorptive-dispersive microextraction mediated by magnetic nanoparticles-nylon 6 composite for the extraction of hydrophilic organic compounds in aqueous media” Analytica Chimica Acta, 926, 2016, 63-71. (ΙF2017 = 5.123).
 82. V. Gatselou, D.C. Christodouleas, A. Kouloumpis, D. GournisD.L. Giokas*, “Determination of phenolic compounds using spectral and color transitions of rhodium nanoparticles” Analytica Chimica Acta, 932, 2016, 80-87 (ΙF2017 = 5.123).
 83. F.A. Kappi, G.Z. Tsogas, D.C. Christodouleas, D.L. Giokas*, “Calibrant-loaded paper-based analytical devices for standard addition quantitative assays” Sensors and Actuators B: Chemical, 253, 2017, 860-867 (ΙF2017= 5.667).
 84. S.P. Mandyla, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, D.L. Giokas*, “Determination of gold nanoparticles in environmental water samples by second-order optical scattering using dithiotreitol-functionalized CdS quantum dots after cloud point extraction” Journal of Hazardous Materials, 323, 2017, 67-74 (ΙF2017 = 6.434).
 85. F.A. Kappi, G.A. Papadopoulos, G.Z., Tsogas, D.L. Giokas*, “Low-cost colorimetric assay of biothiols based on the photochemical reduction of silver halides and consumer electronic imaging devices” Talanta, 172, 2017, 15-22. (ΙF2017 = 4.244).
 86. A. Voulgari, V.A. Gatselou, F.A. Kappi, T.G. Choleva, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, D.L. Giokas*, “Solid ink-printed filter paper as a green adsorbent material for the solid-phase extraction of UV filters from water samples” International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 9, 2017, 1163-1177 . (ΙF2017 = 1.372).
 87. T.G. Choleva, V.A. Gatselou, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, “Intrinsic peroxidase-like activity of rhodium nanoparticles, and their application to the colorimetric determination of hydrogen peroxide and glucose” Microchimica Acta, 185, 2017,  (1), art. no. 22, . (ΙF2017 = 5.705)
 88. C.T. Kokkinos, D.L. Giokas, A.S. Economou, P.S. Petrou, S.E. Kakabakos, “Paper-Based Microfluidic Device with Integrated Sputtered Electrodes for Stripping Voltammetric Determination of DNA via Quantum Dot Labeling” Analytical Chemistry, 90, 2018, 1092-1097. (ΙF2017 = 6.042)
 89. G.Z. Tsogas, F.A. Kappi, A.G. Vlessidis, D.L. Giokas*, “Recent Advances in Nanomaterial Probes for Optical Biothiol Sensing: A Review” Analytical Letters, 51, 2018, 443-468  (ΙF2017 = 1.206)
 90. C.T. Kokkinos, A.S. Economou, D.L. Giokas, “Paper-based device with a sputtered tin-film electrode for the voltammetric determination of Cd(II) and Zn(II)” Sensors and Actuators B: Chemical, 260, 2018, 223-226  (ΙF2017 = 5.667)
 91. J.l. Benedé, A. Chisvert, C. Moyano, D.L. Giokas, A. Salvador, “Expanding the application of stir bar sorptive-dispersive microextraction approach to solid matrices: Determination of ultraviolet filters in coastal sand samples”  Journal of Chromatography A, 1564, 2018, 25-33 (ΙF2017 = 3.716).
 92. F.A. Kappi, G.Z. Tsogas, A-M. Routsi, D.C. Christodouleas, D.L. Giokas*, “Paper-based devices for biothiols sensing using the photochemical reduction of silver halides” Analytica Chimica Acta, 1036, 2018, 89-96 (ΙF2017 = 5.123).
 93. A. Kostara, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, D.L. Giokas*, “Generic Assay of Sulfur-Containing Compounds Based on Kinetics Inhibition of Gold Nanoparticle Photochemical Growth” ACS Omega, 3, 2018, 16831-16838 (IF2017= -).
 94. T.G. Choleva, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, “Determination of silver nanoparticles by atomic absorption spectrometry after dispersive suspended microextraction followed by oxidative dissolution back-extraction” Talanta, 196, 2019, 255-261 (ΙF2017 =4.244)
 95. G. Giannoulas, G.Z. Tsogas, D.L. Giokas*, “Single-point calibration and standard addition assays on calibrant-loaded paper-based analytical devices” Talanta, 201, 2019, 149-155 (ΙF2017 =4.244)
 96. A. Votani, A. Chisvert, D.L. Giokas*, “On-line extraction coupled to liquid chromatographic analysis of hydrophobic organic compounds from complex solid samples—Application to the analysis of UV filters in soils and sediments” Journal of Chromatography A, 1610, 2020, 460561 (ΙF2017 = 3.716).
 97. T.G. Choleva, D.L. Giokas*, “Application of dissolvable Mg/Al layered double hydroxides as an adsorbent for the dispersive solid phase extraction of gold nanoparticles prior to their determination by atomic absorption spectrometry” Analytical Methods, 12, 2020, 368-375.
 98. T.G. Choleva, G.Z. Tsogas, A.G. Vlessidis, D.L. Giokas*, Development of a sequential extraction and speciation procedure for assessing the mobility and fractionation of metal nanoparticles in soils, Environmental Pollution 263,2020, 114407.
 99. S. Tzoka, M. Tarara, D.L. Giokas*, Photography-based photometry: High throughput UV photometric analysis without scientific equipment based on contact printing photography and common imaging devices, Sensors and Actuators, B: Chemical, 328, 2021, art. no. 129018.

 

Επιστημονικές εκθέσεις σε Διεθνείς Τεχνολογικές – Βιομηχανικές Εκδόσεις (με ανώνυμους κριτές)


1.   Y. Kim, D.L. Giokas “Separation of algal particles from waste stabilization ponds by floating aquatic plant: Design approach” Environmental Engineering Research 8(3), 2003, 152-161  INVITED ARTICLE

2.   A. Chisvert, D.L. Giokas*, A. Salvador “Analytical determination of UV absorbing chemicals in the environment.” Household and Personal Care Today 4, 2010, 26-30. INVITED ARTICLE.

Κεφάλαια σε βιβλία


1.   A. Chisvert, D. Giokas, J.L. Benedé, A. Salvador, “Environmental Monitoring of Cosmetic Ingredients”, Chapter 16 in Analysis of cosmetic products, 2nd Edition (Eds. A. Chisvert, A. Salvador), Elsevier, 2017, p. 632.

Ειδικές εκδόσεις


1.  Special Issue: “Optical Diagnostics with Point-of-Care and Point- of-Need Applications” στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Biosensors (I.F. 3.240, https://www.mdpi.com/journal/biosensors). Editors: D.L. Giokas (Department of Chemistry, University of Ioannina), N. Kourkoumelis (Medical Physics Laboratory, School of Medicine, University of Ioannina).

2. Special issue: “Development of Analytical Methods Based on Microextraction Techniques” στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Separations (I.F. 1.9, https://www.mdpi.com/journal/separations). Editors: Prof. A. Chisvert and Dr. J. Benede (Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, Spain), D.L. Giokas (Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing από τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Analytica Chimica Acta, Science of the Total Envirnment, Sensors and Actuators B: Chemical, Talanta, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Microchemcal Journal, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Journal of Hazardous Materials

Certificate of Excellence in Reviewing από το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Chemosphere.

Highligted Article in Microextraction Tech: (Link: http://microextraction.blogspot.com/2014/11/stir-bar-sorptive-dispersive.html)

Highligted Article in SeparationsNOW  (Link: http://www.separationsnow.com/details/ezine/14f033f64a1/In-situ-suspended-aggregate-microextraction-Generic-method-for-organic-compounds.html?tzcheck=1)

Best Oral Communication Award της εργασίας με τίτλο: “Novel and versatile microextraciton appraoches based on dispersion of magnetic materials coating stir bars” που παρουσιάτηκε στο XXI Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry (SEQA 2017), Valencia, Spain, 5-7 September 2017.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ