Επιλογή Σελίδας

Επίκουρος Καθηγητής
Χ3-206δ
Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110, Ιωάννινα
e-mail: rotasgiorgos@uoi.gr
Τηλέφωνο: +30-2651008386
Fax:

Γνωστικό αντικείμενο: Οργανική Χημεία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
-Σύνθεση και χαρακτηρισμός οργανικών ενώσεων (αρωματικές ενώσεις, ετεροκυκλικά συστήματα, ενώσεις του πυρρολίου, χρωμοφόρα όπως ολιγοφαινυλενο-βινυλικά, BODIPY, φθαλυδραζίδια, ξανθένια, ακριδινικά, παραγωγοποίηση σακχάρων).
-Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη φωτοενεργών οργανικών ενώσεων με πιθανές αναλυτικές/βιολογικές/ενεργειακές εφαρμογές.
-Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών με οργανικές ενώσεις (χημεία φουλλερενίων).ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ